Hariduse Tugiteenuste Keskus

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Töö aeg: 2011

Hoone tüüp: Avalikud ruumid

Tellija: Tartu Linnavalitsus

Hariduse Tugiteenuste Keskus
Tähe tn 56, 50103 Tartu
Ruumide valmimine 2011 august
Ehitaja JB Ehitus OÜ
Kleebisdekoor Autoreklaam OÜ
Fotod Kristel Vask


1